Jaarverslag 2021

Verslag

De Kanselarij stelt alles in het werk om de regeringsleider de nodige steun te bieden en zet zich in voor talrijke projecten. De meest emblematische projecten van 2021 ontdekt u in het jaarverslag:

  • 21 juli
  • de renovatie en inrichting van de zalen Popelin en Panamarenko
  • samenwerken tijdens de pandemie
  • de evenementen
  • het « Your Europe »-webportaal
  • de sensibiliseringscampagne betreffende de maatregelen tegen het coronavirus
  • de subsidies