Recent nieuws

Nieuws
Medewerkers van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister brachten deze week een bezoek aan Davos voor een Belgisch evenement in de marge van het World Economic Forum (WEF).
Nieuws
De herziening van de waterstofvisie, werd door de eerste minister voorgesteld in het Havenhuis te Antwerpen, met de logistieke en organisatorische ondersteuning van de Kanselarij.
Nieuws
De Kanselarij organiseert een groot concert in het Jubelpark ter gelegenheid van de nationale feestdag.

Grote projecten

Groot project
De FOD Kanselarij van de Eerste Minister voert een meerjarencampagne om het imago van België te promoten.