Nieuws

Op zaterdag 20 juli om 20 uur worden de feestelijkheden rond de Nationale Feestdag ingezet met een gratis concert. Dit klassieke muziekconcert wordt georganiseerd door de Koningin Elisabethwedstrijd, samen met het Belgian National Orchestra en Bozar.
Nieuws
Het jaarverslag 2023 van de Kanselarij staat online. Dit verslag belicht de verwezenlijkingen en projecten van het voorbije jaar en illustreert onze voortdurende inzet.
Op vrijdag 19 april heeft de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit tot aanstelling van Arlin Bagdat als voorzitster van het directiecomité van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister goedgekeurd.
Van 1 januari tot en met 30 juni 2024 is het de beurt aan België om de leiding van de Raad van de Europese Unie over te nemen. Als startschot van dit voorzitterschap werden er verscheidene evenementen georganiseerd.