Eerste minister

De eerste minister leidt de federale regering en vertegenwoordigt ze in België en in het buitenland.

Als hoofd van de regering stippelt deze persoon het beleid uit dat tijdens de legislatuur zal gevolgd worden. Dat beleid wordt opgenomen in het regeerakkoord bij het begin van de legislatuur.

Elk jaar – doorgaans op de tweede dinsdag van oktober – legt de eerste minister voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers de federale beleidsverklaring af, die de grote lijnen van het regeringsbeleid voor het volgende jaar bevat. Dit gaat gepaard met het neerleggen van de begroting in het Parlement.

Meer informatie over de bevoegdheden en de functie van de eerste minister en over het regeringsbeleid op het federale portaal www.belgium.be