Over deze site

De informatie op deze website wordt u aangeboden door de Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste Minister.

Bij het publiceren en bijwerken van deze site gaat de FOD Kanselarij van de Eerste Minister met de grootste zorgvuldigheid te werk. Er wordt gestreefd naar een zo actueel, toegankelijk, correct en ruim mogelijke inhoud. Toch kan informatie op deze site ongewild onvolledig en/of onjuist zijn.

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van enig gebruik van informatie op deze site.

Deze website kan toegang geven tot websites en/of pagina's van derden. De FOD Kanselarij van de Eerste Minister kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina's van derden. Bovendien kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie van derden.