De voorzitster van de Kanselarij is met pensioen. Bedankt Françoise!

Nieuws

Op 1 mei 2022 ging Françoise Audag-Dechamps, voorzitster a.i. van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, na bijna 40 jaar dienst met pensioen. Françoise Audag-Dechamps was een emblematische figuur van de Wetstraat 16 en van de Belgische federale instellingen. Ze was achtereenvolgens verbonden aan de Studiedienst, directrice-generaal van de dienst Coördinatie en Juridische Zaken, hoofd van de stafdienst P&O, directrice-generaal a.i. van de Externe Communicatie en voorzitster a.i. van het Directiecomité. Dankzij haar vele leidinggevende en diplomatieke kwaliteiten en haar grote deskundigheid heeft Françoise zowel bijgedragen tot de ontwikkeling van alle diensten van de Kanselarij als tot de uitstraling van hun professionalisme.

Ze werkte samen met negen eerste ministers, stortte zich volledig in de dossiers van onze FOD en zorgde met veel respect en diepe sympathie voor haar personeel. Nu kan Françoise eindelijk afstand nemen van de administratie en voor zichzelf en haar naasten zorgen. Het voltallige personeel van de Kanselarij dankt Françoise van harte voor haar jarenlange inzet, zowel op menselijk als op professioneel vlak, en wenst haar een welverdiend en deugddoend pensioen toe.