De Kanselarij helpt Europese burgers met Belgische administratieve puzzel

Nieuws
Zoek je antwoorden op concrete vragen over leven, werken en reizen in Europa? Dan kan je bij “Your Europe” terecht.
 
Dit portaal van de Europese Unie bundelt betrouwbare informatie uit alle lidstaten en geeft een overzicht van een aantal hulpmiddelen, zodat burgers niet verdwalen in een doolhof van administratieve procedures. Binnenkort zullen alle Europese burgers een reeks administratieve procedures volledig online kunnen doorlopen.
 
De Europese Commissie staat in voor het beheer van de site en krijgt daarbij de steun van alle lidstaten, die links naar authentieke, gebruiksvriendelijke informatie op dit portaal plaatsen. De Kanselarij van de Eerste Minister is verantwoordelijk voor de coördinatie van het informatieve luik van de site voor heel België. 
 
De verschillende federale overheidsdiensten, gewesten, gemeenschappen en lokale besturen hebben praktische antwoorden geformuleerd op vragen over administratieve regels. Deze informatie wordt vertaald in het Engels en op de websites van de bevoegde overheden geplaatst. Ze krijgt dan het officiële “Your Europe”-label. Zo ziet de burger in één oogopslag dat de info betrouwbaar en up-to-date is.
 
De Kanselarij zorgt er ook voor dat Belgen met verhuisplannen in Europa op de hoogte zijn van het bestaan van “Your Europe”. Zo moeten ze zelf niet langer op tientallen websites op zoek gaan naar alle administratieve puzzelstukjes. De promotie van het Europese portaal gebeurt in samenwerking met de verschillende overheden en stakeholders, zoals ondernemersfederaties en ambassades.