Label

De FOD Kanselarij: een ‘Econynamische onderneming’

Nieuws

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister heeft het label ‘Ecodynamische onderneming’ met drie sterren ontvangen.

Het label ‘Ecodynamische onderneming’, een initiatief van Leefmilieu Brussel, heeft als doel ondernemingen in Brussel aan te moedigen om hun prestaties op milieuvlak te verbeteren en te starten met de invoering van een milieubeheersysteem.

Het label richt zich op alle ondernemingen die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een minimumoppervlakte van 100 m2 innemen en minstens vijf mensen voltijds tewerkstellen. 

Meer informatie op de website van Leefmilieu Brussel.