Klachten form

De Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister verzamelt de gegevens die u op dit formulier vermeldt, enkel om uw aanvraag te behandelen.
Meer info op onze pagina ‘bescherming van persoonsgegevens.