Herman Van Rompuy

Herman Van Rompuy

Herman Van Rompuy werd geboren op 31 oktober 1947

Hij leidde een regering van 2008 tot 2009

Politieke partij: CD&V

Studies

Filosofie en Economische Wetenschappen

1972-1975
Attaché bij de Studiedienst van de Nationale Bank van België

1973-1977
Nationaal ondervoorzitter CVP-Jongeren

1975-1978
Adviseur bij het kabinet van eerste minister L. Tindemans

1978
Lid van het Nationaal CVP-bureau

1978-1980
Adviseur bij het kabinet van minister van Financiën G. Geens

1980-1988
Directeur van het Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies 

1980-1987
Docent aan de Handelshogeschool Antwerpen 

1982-1988
Arrondissementsvoorzitter van de CVP Brussel-Halle-Vilvoorde

1982-2008
Docent aan de Vlaamse Economische Hogeschool Brussel - VLEKHO 

1988
Staatssecretaris voor Financiën en KMO

1988-1993
Nationaal Voorzitter van de CVP

1988-1995
CVP-senator

1993-1999
Vice-eersteminister en minister van Begroting 
CD&V-volksvertegenwoordiger in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

2004 
Minister van Staat

2007-2008
Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

2008-2009
Eerste minister 

2009-2014
Voorzitter van de Europese Raad