Duurzame Ontwikkeling

Groot project

Leefmilieu, duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn begrippen die vandaag aanslaan.

Bij leefmilieu wordt gedacht aan biodiversiteit, ontbossing, energie- en grondstoffenverbruik, vervuiling… Welke interacties hebben wij met onze omgeving? Hoe kunnen wij de risico’s die ermee verbonden zijn, beheren?

De algemeen aanvaarde definitie van duurzame ontwikkeling benadrukt het belang om aan onze behoeften te voldoen zonder de toekomst in het gedrang te brengen. Hoe kunnen wij ons best op lange termijn verder ontwikkelen? Het antwoord ligt waarschijnlijk in de combinatie van de drie ‘pijlers’ van de duurzame ontwikkeling: economie, maatschappij en leefmilieu.

De milieupijler

De Kanselarij voerde reeds in 2007 een milieubeheersysteem in en behaalde op 7 februari 2017 het label ‘Ecodynamische onderneming’ van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met drie sterren.

Concreet wil de Kanselarij de impact van haar activiteiten op het milieu verbeteren. Ze heeft haar energiegebruik en afvalproductie verminderd, een  ‘paperless’ beleid ingevoerd, plastic flessen water vervangen door drinkfonteinen, haar medewerkers bewust gemaakt, een duurzaam restaurant geïnstalleerd,…

De promotiefiche van het label ‘Ecodynamische onderneming’ van de Kanselarij werd gepubliceerd op de website van Leefmilieu Brussel. De fiche bevat een aantal voorbeelden van ecodynamische acties die onze federale overheidsdienst graag naar voor wil brengen.

Meer informatie

De maatschappelijke pijler

De dienst Secretariaat en Logistiek van de Kanselarij waakt over de gezondheid van haar personeelsleden door hen een duurzame, gezonde en evenwichtige keuken aan te bieden. De dienst Personeel en Organisatie staat van zijn kant in voor de uitvoering van een diversiteitsbeleid en voor de constante verbetering van de werkomstandigheden van de personeelsleden.

De economische pijler

Met de hulp van de Regie der Gebouwen investeert de Kanselarij massaal in energiebesparingen (audit, energiemonitoring, relighting, warmte-isolatie, ‘green datacenter’…). Bovendien gebruikt ze steeds meer producten uit de eerlijke handel.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen gaat vandaag verder dan de louter economische en wettelijke verplichtingen. Er komt ook een verantwoordelijkheid bij ten aanzien van de ‘maatschappelijke omgeving’ die van toepassing is op alle organisaties en dus zeker ook op de overheid.

De Kanselarij wil zich daarom meer en meer duurzaam blijven ontwikkelen. De cel Duurzame Ontwikkeling en het Green Team werken hard in deze richting. Het label ‘Ecodynamische onderneming’, dat ons milieubeheersysteem erkent, past in dit kader. De installatie van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling in de '16' in 2014 heeft deze ontwikkeling nog versterkt.