Nieuws

Nieuws
Op dinsdag 19 april organiseerde de Algemene Directie Externe Communicatie van de Kanselarij de Thalassa Top in Gent, waar de Belgische en de Nederlandse regering met elkaar overlegden.
Op donderdag 24 maart 2022 kwamen de staatshoofden en regeringsleiders van de landen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) samen in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Deze top, die werd voorgezeten door secretaris-generaal Jens Stoltenberg, werd bijeengeroepen in het kader van de huidige crisis in Oekraïne.
Tijdens de verschillende vergaderingen die worden georganiseerd onder het voorzitterschap van de eerste minister stelt de Kanselarij haar expertise in talrijke domeinen ter beschikking.
Hoe kunnen we mogelijke valkuilen op het internet vermijden? Met steeds meer virtuele transacties is het niet altijd gemakkelijk om onze weg te vinden, maar gelukkig biedt Your Europe de antwoorden.
Op initiatief van de beleidscel van de Eerste Minister worden de regenboogkleuren geprojecteerd tot 23 mei op het gebouw in de Wetstraat 16 (kant Hertogsstraat), in het kader van het project Brussel hult zich in regenboogkleuren !